Kush jemi?


Vizioni:

Ti ofërojmë komunitetit Shqiptar në Filadelfia një mundesi për të njohur Zotin dhe dashurinë e tij në Krishtin në menyrë që të ndikojë në çdo aspekt e jetës së tyre. Të ndihmojmë Shqiptarët në adaptimin, zhvillimin shoqëror, shpirtëror, dhe fizik. Jezusi tha “Ç’dobi do të ketë njeriu të fitojë gjithë botën, nëse më pas do të humbë shpirtin e vet? 37 Ose çfarë mund të japë njeriu në shkëmbim të shpirtit të vet?” (Mateu 8:36-37)