Klasat e Gjuhës Anglisht


Klasat e Gjuhës Anglisht

çdo të Diel (vetëm për shqiptar) – 930

Klasa te Perziera (gati cdo dite e javes)

Kurse për marrje e pasaportësh

www.grownortheast.org

Kontaktoni Xhejson – jasonstryd@gmail.com